ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR

___________________________________________________________________________________________________________

Osobní údaje našich zákazníků zpracováváme pouze z důvodů budoucího plnění smlouvy, plnění smlouvy a ze zákonné povinnosti. Data jsou uchovány pouze po dobu přiměřeně nutnou či zákonem danou. Zpracováváme jména, adresy, telefonní čísla, emailové adresy, IČ, DIČ a data narození. Máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup nebo opravu osobních údajů.

Identifikace správce osobních údajů:

Jiří Šalmík
Na Mokřinách 134/7
79501 Rýmařov

IČ: 47991747
DIČ: CZ7312114854

Zabezpečení:
V papírové formě jsou údaje uloženy pod zámkem v alarmem chráněných prostorách.
V elektronické formě jsou ukládány na počítačích zabezpečených heslem a zálohovány na lokálním serveru se šifrovaným zabezpečením.

Doba uchování:
Budoucí plnění smlouvy (nabídka na provedení díla) – údaje budou odstraněny po dvou letech nebo na žádost zákazníka dříve.
Plnění smlouvy (smlouva o dílo) – údaje budou uloženy po dobu plnění, tedy do konce záruční lhůty.
Zákonná povinnost (faktura, daňová evidence) – údaje budou uloženy do konce zákonné lhůty – 10 let.

Právo na přístup k osobním údajům:
Máte právo vyžádat si výpis svých osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu osobních údajů:
Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás vedeme, jsou chybné, máte právo nás požádat o jejich opravu či doplnění.

Pro uplatnění svých práv se na nás můžete obrátit na adrese salmik@infini.cz nebo telefonním čísle +420 777209201.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu:
Pokud se domníváte, že z naší strany došlo k porušení práv o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů). Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111

Dokument vypracován dne 24. 5. 2018

___________________________________________________________________________________________________________

Spolupracujeme s www.infini.cz